Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

Rekisterinpitäjä: 

RuttuTikki
Y-tunnus: 2745442-4, Alv rek. 
Katariinankatu 27 C 9, 67200 Kokkola

www.ruttutikki.fi

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: 

Marleena Kattilakoski
e-mail: ruttutikki@gmail.com
puhelin: 050 530 4783

Rekisterin nimi: 

RuttuTikin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus: 

Asiakasrekisteri sisältää tietoja asiakassuhteen hoitamista, tiedotusta, markkinointia, mahdollista laskutusta sekä asiakkaiden tilausten arkistointia ja käsittelyä varten. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää RuttuTikin toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietolähteet:

Rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään tilauksen tekemisen yhteydessä tai internetin Yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Rekisterin sisältämät tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite 
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus: 

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

RuttuTikin asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yrityksen oma henkilökunta. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisteri sijaitsee RuttuTikin salasanasuojatulla palvelimella.

Tarkastusoikeus:
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.  

Rekisteritietojen korjaaminen:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Normal.dotm 0 0 1 333 1903 ExpresCom Oy 15 3 2337 12.0 0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false